bellatrix

47 tekstów – auto­rem jest bel­latrix.

* * *

po omac­ku szukam
two­jego ciała
do­tyku skóry gorącej
z podniecenia

w ciem­nościach błądzę
za spoj­rze­niem twoim
i głosem głębokim
echem obecności

czy tyl­ko śniłam? 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 26 marca 2017, 15:01

twoja wina

Jak można żyć
Bez ciebie?
Jak się budzić
Jak pić kawę
Jak nie umierać?

Czy można żyć
Bez ciebie?
Czy łat­wiej wstać
Czy łat­wiej zasypiać
Czy le­piej umierać?

Dlacze­go można żyć
Bez ciebie?
Dlacze­go nie zapomnę
Dlacze­go wciąż myślę
Dlacze­go nie umrę?

Bo czas nie leczy
Nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 21 marca 2017, 15:09

przez ciebie

Rzu­casz moimi emocjami
Jak­by cię nic nie obchodziły
Dep­czesz mnie bezsensownie
I mówisz, że prze­cież się mylę

Dlacze­go nie chcesz mnie porzucić
Zos­ta­wić po­bitą na śmierć samotnie
Odejść w swoją stronę szczęścia
I dać mi odejść w końcu do nieba

Nie mów, co czujesz
Daj tyl­ko znać, czy to prawdziwe
Win­nam za prawdę uz­nać to, że mnie katujesz
Emocjonalnie
Czy to, że żyję ja­ko wrak człowieka

Przez ciebie? 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 20 marca 2017, 23:39

bez tytułu

byłoby łat­wiej, gdy­bym tak po prostu
ser­ca nie miała?
zim­ne su­ki wyz­by­te uczuć
poz­ba­wione wyrzutów su­mienia, że
kiedy zos­ta­wiają i umierasz
nie ro­bi na nich żad­ne­go wrażenia?

po­wiedz, co robić
czy łat­wiej byłoby mi zrezygnować
z ciebie
gdy­bym od­wróciła się ple­cami i 
już nig­dy więcej nie odez­wała się
pół słowem?

kiedy przek­roczyłabym granicę
przyz­woitości
bo ten obłęd od­biera mi zdol­ność
lo­giczne­go myślenia

i już nie wiem
czy łat­wiej mi umrzeć
czy łat­wiej cię zabić 

wiersz • 20 marca 2017, 23:25

emotions

po­wiedz mi, co czujesz
zburz ten mur
daj mi poz­nać two­je emocje
czy to praw­dzi­we, co mamy

bo nie wiem już
czy mogę zro­bić coś więcej
niż daję ci teraz
ko­lej­na duszo do naprawienia

bo wiem, że cierpisz
leżąc dzi­siej­sze­go wie­czo­ru samotnie
wśród włas­ne­go bałaga­nu w sercu
więc tyl­ko otwórz się

kochanie 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 20 marca 2017, 00:29

miłość moja

nig­dy więcej już nie 
pokocham
tak bo­li ser­ce za każdym
ra­zem
więc wolę wyr­wać je 
sobie
niźli poz­wo­lić so­bie na 
śmierć

przy tobie

tyl­ko nie zdążyłam się
wycofać
w porę, bo się okazało
że
za­kochałam się zno­wu w
tobie
głupie ser­ce mo­je i 
głupia

miłość moja 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 18 marca 2017, 01:20

dnia

dnia pewnego
tak myślę cza­sem sobie
rzu­ciłabym wszys­tko i
odeszła w siną dal

kto wie

czy umarłabym
z tęskno­ty do ciebie
czy może tylko
wróciłabym za­raz uda­wać, że

nie odeszłam

przecież 

wiersz • 18 marca 2017, 01:16

* * *

easy
it isn't as sim­ple as we thought
a long ti­me ago

easy
it isn't as po­wer­ful as at the beginning
but we’re still in love

easy
just ta­ke my hand for all eternity
say „yes” with hear­tbeating and be mi­ne

forever 

wiersz • 14 marca 2017, 23:06

do końca

słońce po­woli gaśnie w objęciach księżyca
na­wet wol­niej od zni­kające­go cienia
two­jej obecności

księżyc umiera w białych ra­mionach
słońca pełne zaufa­nia do obezwładniającego
ser­ce uczucia

i choćby cały wszechświat zamarł
ugodzo­ny na wieki strzałą Amo­ra
będę kochać

do końca świata 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 marca 2017, 23:01

krótko o miłości

po­dej­rze­wałam, że brak mi serca
ktoś bez par­do­nu odeb­rał uczucia
i mo­tyle zdychały nim zdążyły powstać
niemiłość rozkładała się we mnie
par­szy­wa kochanka

przes­tałam, kiedy stanąłeś prze­de mną
trzy­małeś w dłoniach ser­cową pozostałość
i zag­rze­bane w ziemi mo­tyle zmartwychwstały
chłód emoc­jo­nal­ny zdechł jak wyz­nałeś mi miłość
ob­lu­bieni­cy swojej 

wiersz • 10 marca 2017, 16:44

bellatrix

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

26 marca 2017, 21:57Salomon sko­men­to­wał tek­st po omac­ku szu­kam two­jego ciała do­tyku [...]

24 marca 2017, 21:05.Rodia sko­men­to­wał tek­st twoja wi­na

4 marca 2017, 01:08stepbyson sko­men­to­wał tek­st Zatrzymaj się na chwilę [...]

28 lutego 2017, 21:16Cris sko­men­to­wał tek­st piękno

28 lutego 2017, 16:48natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st piękno

11 lutego 2017, 01:11Cris sko­men­to­wał tek­st Jesteś wszys­tkim, cze­go pot­rze­buję I [...]

3 lutego 2017, 17:15Cris sko­men­to­wał tek­st Czy to źle, że [...]

2 lutego 2017, 09:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wystarczyło jed­no spot­ka­nie, spoj­rze­nie [...]

2 lutego 2017, 08:18Żółty sko­men­to­wał tek­st Wystarczyło jed­no spot­ka­nie, spoj­rze­nie [...]

2 lutego 2017, 06:43fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wystarczyło jed­no spot­ka­nie, spoj­rze­nie [...]